Tuesday, April 17, 2012

बुडबुडा

'वर्तुळ', 'वर्तुळ' म्हणून कितीदा ओरडशील?
ज्याला 'वर्तुळ' समजतीयेस
ते खरं म्हणजे मुळात 'वर्तुळ' नाहीच्चे,
हे तरी समजलंय का तुला?
तो आहे.... फक्त एक बुडबुडा
वर्तुळाचा त्यात नुसताच आभास!
प्रत्यक्षात तो आहे
एक पारदर्शक, पोकळ, अर्थहीन
असा केवळ एक बुडबुडा
दिशाहीन, उद्देशविहिन
कुठेही भरकटत तरंगणारा एक बुडबुडा
वर्तुळाला छेदण्याची भाषा करतेस!
बुडबुड्याच्या बाबतीत काय करशील?
एक काम कर...
काहीच करू नकोस!
बुडबुडाच तो!
एक दिवस फुटेल आपोआपच!
वाट बघ!
ह्म्म्म.....

तेव्हढी वाट पाहण्याची सहनशक्ती मात्र टिकवून ठेव!


--शुभा मोडक (२३-ऑगस्ट-११)

No comments:

Post a Comment