Monday, April 16, 2012

तू

तू सोबत असलास की
सगळंच कसं चांगलं वाटतं
एरवी नकोसं वाटणारं
हे जीवन हवंहवंसं वाटतं

चांदण्या रात्री समुद्रकिनारी
हातात हात गुंफून फिरताना
कसं सांगू काय काय वाटतं
तू जवळ असताना

सर्व जगाचा विसर पडतो
तुझ्या डोळ्यांत पाहताना
माझी मी ही उरत नाही
तुझ्या नि:शब्द मिठीत सामावताना

तुझे बोलके डोळे, तुझा रेशमी स्पर्श
बरंच काही सांगून जातो
तुझ्या सहवासातला प्रत्येक क्षण
हवाहवासा वाटतो

ह्या मुक्या नि:शब्द क्षणांना
मी मनात कायमचं जपलंय
कारण तुझ्यावरच्या असीम प्रेमातच
माझं 'माझंपण' लपलंय


--शुभा सकळकळे (१९९९)

No comments:

Post a Comment