Monday, April 16, 2012

मला वाटतं...

एकदा पहिल्या पावसात
मी तुझ्या सोबत भिजावं
झाडांच्या पानांवरून ओघळणारं पाणी
तुझ्या मिठीतून पहावं


नकळत डोळ्यांतल्या आसवांनी
मुक्तपणे बरसावं
माझ्या गालावरचं पाणी
तुझ्या ओठांनी अलगद टिपावं


कधी तुझ्याशी भांडून
तुझ्यावर रागवावं, रुसावं
राग ओसरल्यानंतर
तुझ्याच खांद्यावर विसावावं


मी तुझ्यात, तू माझ्यात
एकरुप होऊन जावं
एकमेकांच्या प्रेमात दोघांनी
देहभान हरपून जावं


आपल्या दोघांचं प्रेम
असं असावं
की 'प्रेमा'ने सुद्धा
आपल्यासमोर झुकावं!


--शुभा सकळकळे (१९९९)

No comments:

Post a Comment