Wednesday, April 18, 2012

जिवलग वालं प्रेम

तू न बोलून शहाण्यांच्या पंक्तीत बसणारा
आणि मी बोलून वेड्यांचा किताब मिळवणारी
तुझ्या गाळलेल्या जागा मी भरून घ्यायच्या
"आहे ना?" तुझा दोन शब्दी प्रश्न
ह्या प्रश्नातला "प्रेम" हा अध्यारुत शब्द मी समजून घ्यायचा
"आहे ना! एकदम जिवलग वालं प्रेम आहे!" माझं उत्तर
आणि सोबत माझं एक खळाळतं हास्य..
हा प्रश्नोत्तराचा आपला ठरलेला खेळ! नेहमीचाच !..
हा "जिवलग" शब्द मात्र तुझाच! खास!
पहिल्यांदा ऐकल्यानंतर मला न आवरता आलेलं हसू..
"जिवलग वालं प्रेम??? ते काय असतं??" माझा खोडकर प्रश्न..
आणि उत्तरादाखल तुझी अबोली शांतता
.
.
.
एक सांगू का?
तू न बोलताही मला समजतं तुझ्या मनातलं..
ह्या जीवाचं त्या जीवालाच कळेल असं जे काही ते म्हणजे "जिवलग"!
हो ना?
.
.
.
म्हणून तर..
तुझ्या शांततेचा आवाज पोचतो माझ्यापर्यंत
त्या शांततेला मग मी घालते माझ्या शब्दांचं कोंदण
ते जिवलग वालं प्रेम त्या कोंदणाच्या आत घट्ट धरून ठेवायची
ही माझी वेडी धडपड समज हवं तर.....!

शुभा मोडक (१६-फेब्रुवारी-१२)

No comments:

Post a Comment