Tuesday, April 17, 2012

ढगफुटी

ढगांचं आपलं एक बरं असतं
जड झाले की बरसून मोकळे होतात
मग मी ही ठरवलं
आपणही आता असंच वागायचं
दु:ख, वेदना, राग, संताप
सगळ्या-सगळ्याचा एका क्षणात निचरा करायचा!

पण एखादा चुकार ढग असतोच ना...
तो नाही हा नियम पाळत
वाहत राहतो त्याचं ओझं अव्याहत
पण तरी एक दिवस तो फुटतोच!
पण मग त्याला पाऊस म्हणत नाहीत
त्याला म्हणतात ढगफुटी....!
मी ही त्या अशाच चुकार ढगांपैकी एक!


--शुभा मोडक (२५-ऑगस्ट-११)

No comments:

Post a Comment