Monday, April 16, 2012

खरंच कधीकधी....

खरंच कधीकधी असं वाटतं
आपण एकटंच असावं
मनसोक्त हसावं, मनसोक्त रडावं
आणि अश्रु पुसायलाही कोणी नसावं

खरंच कधीकधी असं वाटतं
कुणीतरी 'माझं' जवळ असावं
त्याला मी माझं सर्वस्व द्यावं
आणि मी त्याच्याशी एकरुप व्हावं


--शुभा सकळकळे (१९९९)

No comments:

Post a Comment