Tuesday, April 17, 2012

वर्तुळ

नवी उमेद, नवी आशा
नवा निर्धार, नवे आकाश
नवे पंख, नवी झेप
...
...
...
...
...
पुन्हा नव्याने......
नवी अंधारी, नवी गर्ता
नव्याने कोसळणे, नव्याने ढासळणे
आणि पुन्हा नव्याने वर्तुळ संपूर्ण....
...
...
...
...
...
आणि मग नव्याने वाट पाहणे...
नव्या उमेदीची......


--शुभा मोडक (२२-एप्रिल-०८)

No comments:

Post a Comment