Monday, April 16, 2012

जवळीक


तू इतकी जवळीक करू नकोस
माझा मनावर ताबा राहत नाही
तू जवळ असलास की
माझं मन मला जुमानत नाही


तसं मनाला बजावलंय मी
की असा वेडेपणा करायचा नाही
पण मन मोठं हट्टी आहे
त्याला तुझ्याशिवाय राहवत नाही


मनात तुझा विचार नाही
असा एक क्षण जात नाही
म्हणूनच इतकं जवळ येऊ नकोस
माझा माझ्यावरच विश्वास राहत नाही

--शुभा सकळकळे (१९९९)

No comments:

Post a Comment