Monday, April 16, 2012

मी मुक्त

काल मी स्वतःलाच
चितेवर जळताना पाहिलं
या जगापासून सुटका झाली
म्हणून कसं हलकं हलकं वाटलं


जगत होतो तेव्हा कुणालाच
माझी काळजी नाही वाटली
पण मेल्यावर पहायला
सर्वांचीच गर्दी दाटली


या जगात जगायलाही
कायदे आहेत, निर्बंध आहेत
दुनियेचे कायदेकानून पाळत जगणं
मला अमान्य आहे


जगणारे जगतात
आयुष्याचं गाडं रेटत राहतात
वीतभर पोटासाठी
तडजोड करतच जातात


या जगात येताना
एकटाच आलो, एकटाच जगलो
मनाला वाटेल तेच
आणि तसंच करत आलो


म्हणूनच हे जग
मला नाही मानवलं
आणि मी स्वतःला
मृत्यूच्या हाती सोपवलं


आता मात्र मी
खुश आहे, आनंदीत आहे
कारण जगाच्या कायद्यांपासून
मी मुक्त आहे


--शुभा सकळकळे (१९९९)

No comments:

Post a Comment