Wednesday, April 18, 2012

शिकस्त

तू दिलेलं सगळंच
मनापासून स्वीकारलेलं..
प्राणप्रिय असल्यागत जपलेलं..
मग तू दिलेली जखम तरी
टाकाऊ कशी असेल?
ठेवलीय जपून ती ही अलवारपणे....
ती कधीच भरून येऊ नये म्हणून काळजी घेते आता
पण ती भळभळूही नये ह्यासाठी
प्रयत्नांची किती शिकस्त करावी लागते माहितीये?

--शुभा मोडक (१३-मार्च-१२)

No comments:

Post a Comment