Friday, March 30, 2012

क्षण आठवांचे

अजूनही मी खिडकीत उभी असते
तू येतोस का ते पाहण्यासाठी
ये ना कधीतरी असाच
माझं मन राखण्यासाठी

---------------------------------------

काही आठवणी मनात
कायमच्या जपायच्या असतात
आसपास कुणी नसलं
की हळुवार उलगडायच्या असतात

---------------------------------------

तू जवळ नसलास की
तुझ्या आठवणी सोबत करतात
अधीर वेड्या माझ्या मनाला
विरहात त्याच दिलासा देतात

---------------------------------------

आठवांचे ढग दाटले
मनाच्या आभाळात
आसवांचा मग पाऊस बरसला
नयनांच्या पागोळ्यांत

---------------------------------------

अजूनही मला स्वय होत नाही
तू जवळ नसण्याची
पण सवय करावीच लागेल
फक्त आठवणींसोबत जगण्याची

---------------------------------------

तू दिलेला प्रत्येक क्षण
मी पुन्हा पुन्हा आठवते
जुन्याच आठवणी मनात
पुन्हा नव्याने साठवते

---------------------------------------

तुझ्या-माझ्या ओल्या आठवणी
मनाच्या तळाशी रुजल्या आहेत
कधी कधी आसवांवाटे बाहेर येतात
इतक्या त्या माझ्यात भिनल्या आहेत

--शुभा मोडक

No comments:

Post a Comment